Om Stockholms läns Bildningsförbund

Stockholms läns Bildningsförbund (SLB) är folkbildningens gemensamma mötesplats i Stockholms län. Vårt arbete syftar till att stärka folkbildningen, att bevaka folkbildningens intressen och att aktivt företräda medlemmarna. Här samlas länets folkbildningsorganisationer för samarbete, erfarenhetsutbyte, utvecklingsarbete och diskussioner. Viktiga frågor är kvaliteten i folkbildningen, etiska gränsdragningsfrågor och opinionsbildning.

Våra medlemmar är studieförbund och folkhögskolor i Stockholms län.

Vår uppgift är att:

  • bevaka våra medlemmars intressen
  • sprida information och kunskap om folkbildning, bl.a. genom vårt nyhetsbrev Folkbildning i Länet och vår hemsida
  • ge service i folkbildningsärenden åt kommuner, förvaltningar, våra medlemmar och allmänheten.

Stockholms läns Bildningsförbund finansieras via stöd från Region Stockholm samt medlemsavgifter.

SLB drivs av en styrelse med representanter från medlemsorganisationerna.
Läs mer under rubriken styrelsen.

En del uppgifter och statistik om våra medlemmar kan du finna på denna hemsida. Andra uppgifter går att hämta via länkar till respektive organisation. Klicka på den organisation du vill läsa mer om till höger på sidan.