Hem

”En slägga mot det kitt som håller samman människor”

Pressmeddelande 22 september 2023

I måndags kom beskedet att regeringen kapar trettio procent av studieförbundens statliga stöd. Ett historiskt beslut som kommer få djupgående konsekvenser för hela samhället. Nu bör det därför vara
högsta prioritet för Region Stockholm att satsa på att stärka civilsamhället, kommenterar Stockholms läns Bildningsförbund, som samlar folkbildningen i Region Stockholm.

– Detta är en slägga mot det kitt som håller samman människor. Alltifrån mötesplatser för asylsökande, verksamheter för funktionsnedsatta och föräldracirklar till språkkurser, kompetenshöjande insatser och en vital kulturscen. Att en tredjedel av detta försvinner i ett läge när samhällsutmaningarna kräver mer dialog och fler mötesplatser är en allvarlig politisk felorientering, säger Eva Arnek, ordförande för Stockholms läns Bildningsförbund.

Beskedet från utbildningsminister Mats Persson (L) att studieförbunden får kraftigt minskat statligt anslag i kommande budget, en sänkning med 500 miljoner kronor på tre år, innebär att en tredjedel av dessa anslag försvinner. För regionens tio studieförbund – ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens, Medborgarskolan, NBV, Sensus, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan – riskerar detta att skapa stora hål i verksamheten framöver…

Läs hela vårt pressmeddelandet här


Välkommen till Stockholms läns Bildningsförbund!
Vi är en intresseorganisation för länets folkbildningsorganisationer; studieförbund och folkhögskolor.
Stockholms läns Bildningsförbund (SLB) är folkbildningens gemensamma mötesplats i Stockholms län. Vårt arbete syftar till att stärka folkbildningen, att bevaka folkbildningens intressen och att aktivt företräda medlemmarna. Här samlas länets folkbildningsorganisationer för samarbete, erfarenhetsutbyte, utvecklingsarbete och diskussioner.

Våra medlemmar är studieförbund och folkhögskolor i Stockholms län.
Vår uppgift är att:
– bevaka våra medlemmars intressen
– sprida information och kunskap om folkbildning, bl.a. genom vårt nyhetsbrev Folkbildning i Länet och vår hemsida.
– ge service i folkbildningsärenden åt kommuner, förvaltningar, våra medlemmar och allmänheten.


Folkbildning och Covid-19

Stockholms läns Bildningsförbund har sammanställt en kartläggning av Coronapandemins konsekvenser för folkbildningen i Region Stockholm, våren 2020.(Sammanställt av Elsa Costes augusti 2020 )

Rapporten finns att läsa här: Konsekvenser pandemin – rapport (PDF)