Styrelsen

Ledamöter:
Eva Arnek, ordförande
Alve Högman, vice ordförande
Christina Zedell, vald ledamot

Börje Bergfeldt, NBV
Per Pettersson, Studieförbundet Vuxenskolan
Felicia Hedström, Jakobsbergs folkhögskola
Lars Kling, Birkagårdens folkhögskola

Peter Edholm, Region Stockholm

Ledamöter i Valberedningen:
Håkan Wiclander  –  sammankallande
Karin Östling, Sigtuna folkhögskola
Noa Hermele, Paideia folkhögskola

Revisor:
Ordinarie: Jeremias Lind
Ersättare: Jenny Lindé

Medlemsorganisationerna utser representanter i styrelsen enligt nedan:
– två styrelseledamot från de anslutna studieförbunden
– två styrelseledamöter från de anslutna folkhögskolorna
– en styrelseledamot från Region Stockholm

Övriga
– en ledamot, adjungerad, från Regionbibliotek Stockholm

Ordförande, vice ordförande och en ledamot väljs av årsmötet på ett år i taget.
Valberedning och en revisor med ersättare utses också av årsmötet.