Nyheter

Pressmeddelande 22 september 2023

”En slägga mot det kitt som håller samman människor”

I måndags kom beskedet att regeringen kapar trettio procent av studieförbundens statliga stöd. Ett historiskt beslut som kommer få djupgående konsekvenser för hela samhället. Nu bör det därför vara högsta prioritet för Region Stockholm att satsa på att stärka civilsamhället, kommenterar Stockholms läns Bildningsförbund, som samlar folkbildningen i Region Stockholm.

– Detta är en slägga mot det kitt som håller samman människor. Alltifrån mötesplatser för asylsökande, verksamheter för funktionsnedsatta och föräldracirklar till språkkurser, kompetenshöjande insatser och en vital kulturscen. Att en tredjedel av detta försvinner i ett läge när samhällsutmaningarna kräver mer dialog och fler mötesplatser är en allvarlig politisk felorientering, säger Eva Arnek, ordförande för Stockholms läns Bildningsförbund.

Beskedet från utbildningsminister Mats Persson (L) att studieförbunden får kraftigt minskat statligt anslag i kommande budget, en sänkning med 500 miljoner kronor på tre år, innebär att en tredjedel av dessa anslag försvinner. För regionens tio studieförbund – ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens, Medborgarskolan, NBV, Sensus, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan – riskerar detta att skapa stora hål i verksamheten framöver.

Studieförbunden skapar varje dag verksamheter som gör skillnad för människor och möter regionens stora utmaningar – ofrivillig ensamhet, integration, psykisk ohälsa och polarisering. Med studiecirklar, föreläsningsverksamhet och bildningsaktiviteter utjämnar studieförbunden bildningsklyftor för alla åldersgrupper och skapar betydelsefulla möten mellan människor. Studieförbunden når också människor långt ifrån arbetsmarknaden och dem som är nya i Sverige. År 2022 nådde regionens studieförbund totalt 1 170 237 deltagare.

– Just nu drabbas Stockholm av en våldsvåg av aldrig tidigare skådat slag och alla pratar om behovet av förebyggande arbete. Studieförbunden bedriver idag verksamhet som ökar barn och ungas framtidstro och finns i alla drabbade områden. En neddragning av denna omfattning hotar inte minst många av dessa verksamheter, säger Eva Arnek.

En färsk studie från Novus som Folkbildningsrådet låtit göra visar också att 7 av 10 deltagare som gått en studiecirkel upplever förbättrad livskvalitet. Av deltagare med funktionsnedsättning uppgav hälften att deras deltagande i studiecirkel har bidragit till att de har fått jobb och 6 av 10 att studiecirkeln bidragit till att deras hälsa förbättrats.

– Detta är bara några av alla områden där studieförbunden lägger till där övriga samhället inte räcker. Regionen har inte råd att mista detta och bör därför prioritera att skjuta till extra medel, säger Eva Arnek.

För mer information kontakta:
Karin Jacobson, Länsbildningskonsulent Stockholms läns Bildningsförbund,
0706 381830, karin.jacobson@stockholmlbf.se

Eva Arnek, ordförande Stockholms läns Bildningsförbund,
08-789 42 34,  eva.arnek@folkuniversitetet.se

 

Stockholms läns Bildningsförbund är en intresseorganisation för länets folkbildningsorganisationer; studieförbund och folkhögskolor.
Stockholms läns Bildningsförbund (SLB) är folkbildningens gemensamma mötesplats i Stockholms län. Vårt arbete syftar till att stärka folkbildningen, att bevaka folkbildningens intressen och att aktivt företräda medlemmarna. Här samlas länets folkbildningsorganisationer för samarbete, erfarenhetsutbyte, utvecklingsarbete och diskussioner.

https://www.stockholmslansbildningsforbund.se