Styrelsen

Ordinarie ledamöter:
Ordförande:  Ola Larsson*
Vice ordförande:  Hanna Schubert*
Ledamot: Helen Riise*

Adnan Can, ABF
Sofia Walan, Studieförbundet Bilda
Eva Arnek , Folkuniversitetet
Mohammed Dini , Ibn Rushd
Bengt Hellkvist, Kulturens Bildningsverksamhet
Jenny Lindé,  Medborgaskolan
Ninve Khelil, NBV
Mia Korsgren, Sensus Studieförbund
Ola Bixo , Studiefrämjandet
Sara Kristensson , Studieförbundet Vuxenskolan
Christin Bierbrier, Röda Korsets folkhögskola
Malin Ögland  , Regionbibliotek Stockholm
Antonia Jaksic , Stockholms Läns Landsting

* = ledamöter i Arbetsutskottet.

Ordinarie ledamöter i Valberedningen:
Håkan Wiclander , ABF  – sammankallande
Ragnar Bergståhl, Studiefrämjandet
Mårten Gunnarsson, Studieförbundet Vuxenskolan

Medlemsorganisationerna utser representanter i styrelsen enligt nedan:
– en styrelseledamot och en personlig ersättare från varje studieförbund.
– en styrelseledamot och en personlig ersättare från Regionbibliotek Stockholm.
– två styrelseledamöter och personliga ersättare från de anslutna folkhögskolorna.
– en styrelseledamot och en ersättare från landstinget.

Ordförande, vice ordförande och kassör väljs av årsmötet på ett år i taget.
Valberedning och en revisor med ersättare utses också av årsmötet.