Styrelsen

Ledamöter:
Ordförande:  Peter Erickson
Vice ordförande:  Pethra Bixo Larsson
Ledamot: Helen Riise

Eva Arnek , Folkuniversitetet
Ninve Khelil, NBV
Annika Wallenborg, Alma folkhögskola
Ola Larsson, Jakobsbergs folkhögskola
Oskar Laurin, Regionbibliotek Stockholm
Inger Lagerman , Region Stockholm

Ledamöter i Valberedningen:
Håkan Wiclander , sammankallande
Christer Wik
Margareta Olén
Hanna Schubert, ersättare

Medlemsorganisationerna utser representanter i styrelsen enligt nedan:
– två styrelseledamot från de anslutna studieförbunden
– två styrelseledamöter från de anslutna folkhögskolorna
– en styrelseledamot från Region Stockholm
– en ledamot, adjungerad, från Regionbibliotek Stockholm

Ordförande, vice ordförande och en ledamot väljs av årsmötet på ett år i taget.
Valberedning och en revisor med ersättare utses också av årsmötet.