Styrelsen

Ledamöter:
Peter Erickson, ordförande
Bengt Almstedt, vice ordförande
Eva Arnek, vald ledamot

Börje Bergfeldt, NBV
Jakob Beijer, Studiefrämjandet
Noa Hermele, Paideia folkhögskola
Kerstin Burström, Vårdinge folkhögskola

Inger Lagerman , Region Stockholm
Pär Hommerberg, ersättare Region Stockholm

Ledamöter i Valberedningen:
Håkan Wiclander , ABF –  sammankallande
Petra Cyrillus, Folkuniversitetet

Medlemsorganisationerna utser representanter i styrelsen enligt nedan:
– två styrelseledamot från de anslutna studieförbunden
– två styrelseledamöter från de anslutna folkhögskolorna
– en styrelseledamot från Region Stockholm
– en ledamot, adjungerad, från Regionbibliotek Stockholm

Ordförande, vice ordförande och en ledamot väljs av årsmötet på ett år i taget.
Valberedning och en revisor med ersättare utses också av årsmötet.