Styrelsen

Ledamöter:
Ordförande:  Peter Erickson
Vice ordförande:  Bengt Almstedt
Ledamot: Eva Arnek

Börje Bergfeldt, NBV
Sofia Walan, Bilda

Inger Lagerman , Region Stockholm
Pär Hommerberg, Region Stockholm

Ledamöter i Valberedningen:
Håkan Wiclander , ABF –  sammankallande
Pethra Bixo Larsson, Sundbybergs folkhögskola
Petra Cyrillus, Folkuniversitetet

Medlemsorganisationerna utser representanter i styrelsen enligt nedan:
– två styrelseledamot från de anslutna studieförbunden
– två styrelseledamöter från de anslutna folkhögskolorna
– en styrelseledamot från Region Stockholm
– en ledamot, adjungerad, från Regionbibliotek Stockholm

Ordförande, vice ordförande och en ledamot väljs av årsmötet på ett år i taget.
Valberedning och en revisor med ersättare utses också av årsmötet.