Etikkonferenser

Stockholms läns Bildningsförbunds Regionala etikgrupp arrangerar bland annat en årlig etik- och kvalitetskonferens. Här finns information om dessa konferenser.

2017 års konferens:
Inbjudan
Program

Medverkandes presentationer:
PP – Elisabet Andersson
Studieförbundens-riktlinjer-2017
Lek spel idrott
Case och problemställningar

SAMMANFATTNING AV UTVÄRDERING

2015 års konferens:
Inbjudan
Inbjudan med program

Medverkandes presentationer;
Frågor
Reflektionsord
Erika Edquist- om normkritisk kommunikation

Utvärdering av 2015 års Etikkonferens

2014 års konferens:
Inbjudan
Inbjudan med program

Medverkandes presentationer , tryck på respektive namn:
Elisabet Andersson och Helene Lindgren , Folkbildningsrådet
Göran Hellmalm , Folkbildningsförbundet
Torvald Åkesson, Studieförbundet Bilda
Lathund  verksamhetsrapportering
Vita häftet
Steg G

2013 års konferens:
Inbjudan och program
Sammanställning av eftermiddagens gruppdiskussioner