Statistik

Statistiken här är hämtad från SCB. Via Folkbildningsrådets hemsida kan ytterligare statistik om folkbildningen i landet, länen och kommunerna hämtas.  Gå in på www.folkbildning.se och välj statistik i huvudlisten.

Studieförbunden i Stockholms län
Verksamhet 2014 ,
respektive studieförbund
Verksamhet 2013 ,
respektive studieförbund
Verksamhet 2012 , respektive studieförbund
Verksamhet 2011 , respektive studieförbund
Studiecirklar 2004 till 2014
Annan gruppverksamhet 2004 till 2014
Kulturprogram 2004 till 2014

Folkhögskolorna i Stockholms län
Antal deltagare 2012 – 2013

Antal deltagare och deltagarveckor  , på respektive folkhögskola 2012
Antal deltagare , på respektive folkhögskola 2010 – 2012
Antalet deltagare, kurstyp, ämne etc  , för respektive folkhögskola 2012

Biblioteken i Stockholms län
Folkbibliotekssiffror för 2012;
Fysiska besök: 14 413 026
Virtuella besök: 5 811 646
Utlån: 10 955 291
Läs mer om biblioteken i nedan dokument:
Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror , 2008 – 2012
Statistik i korthet 2012 , antal besök och utlån per kommun