Statistik

Statistiken här är hämtad från SCB. Via Folkbildningsrådets hemsida kan ytterligare statistik om folkbildningen i landet, länen och kommunerna hämtas.  Gå in på www.folkbildning.se och välj statistik i huvudlisten.

Studieförbunden i Stockholms län
Studiecirklar 2011 till 2021
Annan gruppverksamhet 2011 till 2021
Kulturprogram 2011 till 2021

Folkhögskolorna i Stockholms län
Antal deltagare 2012 – 2013

Antal deltagare och deltagarveckor  , på respektive folkhögskola 2012
Antal deltagare , på respektive folkhögskola 2010 – 2012
Antalet deltagare, kurstyp, ämne etc  , för respektive folkhögskola 2012