Hem

Välkommen till Stockholms läns Bildningsförbund!
Vi är en intresseorganisation för länets folkbildningsorganisationer; studieförbund och folkhögskolor.
Stockholms läns Bildningsförbund (SLB) är folkbildningens gemensamma mötesplats i Stockholms län. Vårt arbete syftar till att stärka folkbildningen, att bevaka folkbildningens intressen och att aktivt företräda medlemmarna. Här samlas länets folkbildningsorganisationer för samarbete, erfarenhetsutbyte, utvecklingsarbete och diskussioner.

Våra medlemmar är studieförbund och folkhögskolor i Stockholms län.
Vår uppgift är att:
– bevaka våra medlemmars intressen
– att sprida information och kunskap om folkbildning, bl.a. genom vårt nyhetsbrev Folkbildning i Länet och vår hemsida.
– att ge service i folkbildningsärenden åt kommuner, förvaltningar, våra medlemmar och allmänheten.